“Uw juridische partner in business”

Laagdrempelig juridisch advies en bijstand voor al hetgeen u als ondernemer in de dagelijkse praktijk op juridisch gebied treft of raakt. Dit op een kenmerkende persoonlijke wijze, met een praktische inslag en in een voor u begrijpelijke taal.

Wat kan ik voor u betekenen?

Als juridische vraagbaak en sparringpartner sta ik u graag te woord en help u graag vooruit bij de volgende juridische zaken op ‘ondernemingsrecht’-gebied:

Contractenrecht:Opstellen/beoordelen algemene voorwaarden
Opstellen/beoordelen financiële overeenkomsten (zoals geldlening, pandakte, borg) en commerciële overeenkomsten (zoals agentuur-, distributie- of sponsorcontract)
Advies over c.q. uitleg van de inhoud van een overeenkomst
Arbeidsrecht:Opstellen/beoordelen arbeidsovereenkomsten
Advies/bijstand bij ontslag via het UWV of ontbinding via de rechter
Advies over c.q. uitleg van de inhoud van een arbeidsovereenkomst
Advies/begeleiding bij reorganisatie
Huurrecht:Opstellen/beoordelen huurovereenkomsten
Advies/begeleiding bij beëindigen/ontbinden huurovereenkomst
Advies over c.q. uitleg van de inhoud van een huurovereenkomst
Vennootschapsrecht:Advies over eenmanszaken (zzp-ers), vennootschappen (VoF) of rechtspersonen (BV) en hun organen (Algemene Vergadering van Aandeelhouders, Bestuur, Raad van Commissarissen)
Opstellen/beoordelen aandeelhoudersovereenkomsten, VoF-contracten en/of statuten
Advies/begeleiding bij bedrijfsoverdracht (opstellen/beoordelen koopovereenkomst aandelen of koopovereenkomst activa-passiva)
Procesrecht:Incasso van geldvorderingen (versturen laatste sommatiebrief)
(incasso)procedures bij Kanton, Rechtbank en/of Gerechtshof
Kort Geding
Beslagleggen op bankrekeningen, op loon, op roerende zaken (inventaris, materieel, gereedschap) of op woning/bedrijfspand
Bestuursrecht:Bezwaar maken bij gemeente of overheid (bv. tegen afwijzing omgevingsvergunning)
Ingeval van afwijzing bezwaar door gemeente of overheid, in beroep gaan tegen bij de Rechtbank;
Ingeval van afwijzing beroep door Rechtbank, in hoger beroep gaan bij Raad van State

Wilt u meer weten, dan kunt u mij bellen (06-21 544 643) of mailen: toon@roelofsadvocatuur.nl